Kuidas leida seesmine rahu?

Kuidas leida ja hoida seesmist rahu?

Meie ühiskonnas on levinud õnne otsingud. Mis on õnn? Emotsioon. Emotsionaalne heaolu aga ei püsi.

Kõik emotsioonid tulevad ja lähevad. See on loodusseadus. Kes soovib väitele kinnitust see uurib seda enda puhul.

Võtsid hetke?

Kas avastasid, et sa pole suutnud alal hoida ühtegi head emotsiooni?

Hea uudis on see, et ühtegi halba emotsiooni kah mitte! Emotsioonid vahelduvad.

Emotsioonid on energia ja energia jäävuse seadus kõlab: "Energiat ei teki ega kao iseenesest, vaid see võib muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele." See on see, miks emotsioonid kui energiad muunduvad ja ka kanduvad ruumis ühelt inimeselt teisele.
 

Looduse foonil on alati vaikus. Kas sina seda märkad?


Kuidas siis leida alati välises muutumises olevas maailmas seesmist rahu?

Esmalt tuleb oma sisemaailm avastada.

Sinu seestmist vaikust varjutavad tavapäraselt su mõtted ja emotsioonid ning enamasti pälvivad need suure osa su tähelepanu. Seesmise rahu leidmiseks on vaja oma sisemaailma uurida teadlikkuse abil.

Teadlikkus on kõikjal olev vaikus, mis läbistab kõike. Ka sinu sisemaailma. Selle vaikuse foonil paistavad välja su mõtted ja emotsioonid.

Lisaks saad ka energeetiliselt kogeda oma sees olevat. On see mida sa koged rahulik? Või ärev? Oled lõdvestunud või pinges?

Inimese loomulik olek on seesmine sügav lõdvestus. See on vaikne heaolu mida kannab helge heatahtlikkus. See helgus on midagi pehmemad kui armastus tavamõttes. Raske on sellele eesti keeles nimetust anda (Indias on sellel nimetuseks Ananda) aga kui seda koged, tead see on see miski, mis su loomulikku olekut kannab.

See helgus ja kergus on miski, mis lubab vaikusel ja sinu tegelikul olemusel – Tegelikul Minal särada.

Oskus märgata seesmist vaikust on treenitav

Muusikas kasutataks sageli vaikust andmaks muusikale suursugusust. Andekad heliloojad on muusika vahele vaikuse põiminud, et muusika suursugusust ja võimsust välja tuua.

Kas sa oled aga kunagi pööranud fookuse teistpidi, kuulanud muusika vahel vaikust? Märganud seda?

Vaikust saab märgata ka sõnade ja lausete vahel. See vaikus on ruumis alati olemas. Nt kui sa tuled koju ja seal pole kedagi teist on seal vaikus. Kas valid selle vaikuse, või täidad ruumi millegagi?

Pausil ja vaikusel on tähendus! Nii väljas kui ka meie sees. Kui vaikuse avastame on see ka seesmise rahu ja taipamiste allikas.

Väline vaikus pole alati meie teha, seesmise vaikuse valimine on aga alati meie enda teha. Paraku me libiseme sellest vaikusest üle. Jätame selles vaikuses oleva rahu märkamata. Jätame seda toitva kerguse märkamata.

Sellega me jätame märkamata oma kõige loomulikuma oleku. Endana oleku.

Vaimne vorm kui teekond seesmise rahuni

Vaimne vorm on enesejuhtimise distsipliin. Kui su sisemaailmas valitseb rahu on väliseid muutuseid kerge juhtida.

See vaimse vormi teemaline koduleht on loodud selleks, et muuta domineerivalt reaktiivne ehk probleemidekeskne maailmavaade ja lähenemine vaimse tervisele seesmise rahu ja ennetuse keskseks.

Head enesejuhtimise oskused tagavad seesmise rahu võimalikkuse igas olukorras. Me kutsume selliseid oma sisemaailma valitsemist ja juhtimist võimaldavaid inimvõimeid intrapersonaalseteks oskusteks.

Meie haridussüsteem ei õpeta meile pea üldse intrapersonaalseid oskuseid.

Kui palju näiteks õpetati sind koolis oma tähelepanu teadlikult suunama? Kas sind on õpetatud kuidas kiirelt kaotatud tähelepanu soovitud kohta tagasi tuua?

Miks seesmine rahu on kasulik töökohtades?

Vaimne vorm tagab igale inimesele võime tegutseda tõhusalt, sest ta oskab esmalt ennast ja seejärel, adekvaatseid otsuseid langetades, väliseid protsesse hästi juhtida.

Heas vaimses töötaja märkab kui tema stressitase tõuseb ja ta teab kuidas stressi eos leevendada. See annab talle pikaaegse stressi kuhjumise tulemusel enda läbi põletamise asemel võimaluse taastada seesmine rahulikkus.

Seesmine vaikus on alati valiku küsimus. Kui sa seda ei vali, oled valinud midagi muud. Mõtlemise. Emotsioonid. Välised tegevused, millega samastud.

Paljud sellised välised tegurid ei allu su kontrollile. Seetõttu on need stressorid – sinus seesmise reaktiivsuse ja stressi esile kutsujad.

Väliseid stressoreid on ja jääb olema maailmas lõputult aga need mõjutavad meie sisemaailma vaid senikaua kui me oleme seesmiselt reaktiivsed.

Stressorid mõjutavad täpselt senikaua, kuni sul puudub võime välist neutraalselt vaadelda.

Oled ehk märganud, et mingis olukorras saab üks inimene olla rahulik ja teine läheb närvi? Olukord on sama, seesmine reaktsioon on inimestel aga erinev.

Me oleme kõik oma reaktsioonid õppinud. Neid on meile õpetanud vanemad, teised lapsed, õpetajad ja sõbrad.

Kui tihti aga me oleme vaadanud kas selline alateadlik reaktsiooni kopeerimine on meie seesmise rahu ja vaimse vormi tagamise aspektist kasulik? Kas see on üldse elu edendav?
 

Vaimse vormi koolitus on kasulik

Kõik elu jooksul tekkivad vaimse tervise probleemid on ennetatavad. Nii on ennetatavad kõik tööalased vaimse tervise probleemid aga selleks on vaja oma vaimset vormi treenida siis kui oled veel terve.

Me oleme harjunud treenima oma keha aga miks meist enamus ei treeni oma vaimset vormi?

Miks me ei ole õppinud hoidma oma seesmist rahu (sh mürarikkas ja stressirohkes olukorras)?

Ilmselt pole me seda taibanud selle olulisust, kuna meil on puudu vaimne kasvatus ehk õpitud praktiline teadmine kuidas hoida oma vaimset heaolu ja seesmist rahu. 

Vaimset vormi on mõistlik treenida regulaarselt nii nagu me käime ka jõusaalis või muud tervisesporti tegemas regulaarselt. Peamine vahe on siin see, et treenitakse oma aju ja sisemaailma.

Inimese aju on kohandumis- ja õppimisvõimeline ehk neuroplastiline. Aju süstemaatiline treenimine ja teadlikkuse kasutuselevõtt automatiivse seesmise reageerimise asemel võimaldavad tõhusalt olla loomingulisem, keskendumisvõimelisem, intuitsiooni kasutav, initsiatiivi võttev jms.

Vaimne vorm on oma sisemaailma varjatud võimete avamine koos oskusega tagada endale seesmine rahu.

Siit kodulehelt soodsa hinnaga vaimse vormi e-treeningud, mis aitavad parendada elukvaliteeti ja töötulemusi.

 
Avasta maailma tipptasemel vaimse vormi treeninguid 


Kõigi siinsete vaimse vormi treeningute lähtekoht on inimese sisemaailma erinevate funktsioonide süstemaatiline tundmaõppimine ja valdamine. Sellest ka sõnad intrapersonaalsed oskused. Need on välja arendatud ja praktilised oskused. Need on miski muu kui teistelt alateadlikult üle võetud harjumused ja käitumismallid.

Sisemaailma treenimine on teadlik valik ja oskused end igas olukorras ise edukalt juhtida annavadki sulle võimaluse säilitada seesmine rahu.

Kuula lisa vaimse vormi kasudest pikemalt all lingitud "Tööelu ohutus podcastist".
 


Seesmine rahu võimaldab probleemidele keskendumise asemel märgata lahendusi

Rahulik töötaja teab kuidas keskenduda. Ta teab kuidas end juhtida. Tööandja jaoks on selline töötaja hea tööviljakusega ja tulemuslik ega põle läbi. Ta teab millal pidada pausi. Ta teab kuidas puhata ja ka vajadusel end fokuseerida.

Deloitte UK kalkuleeris 2022 aasta märtsis iga-aastaseks tööandja kuluks vaimse vormi puudumisest 1150 kuni 4,120€ iga töötaja kohta. Täpsed uuringu andmed briti naelades on näha all olevas kahes tulpdiagrammis.
 


Kas sa oled teadvustanud siin oma kulusid?

Deloitte analüüs näitas ka, et mida pingelisem on valdkond kus inimene tegutseb, seda suurem on stressi, läbipõlemise ja tööalaste vaimse tervise probleemide risk ja kulu töötaja kohta. Näiteks hotellinduses ja vaba-aja teenuste pakkumises on kulud siin ühele töötajale üle 3,5 korra väiksemad kui finantssektoris töötaval töötajal. Tõsi, kulude vahe puhul tuleb arvestada ka erinevat palgataset. 

Läbipõlemise puhul peab arvestama, et läbi põlenud või vaimse tervise probleemide küüsi sattunud töötaja lahkub sageli. See paneb läbipõlemise ennetuse olulisuse tööandjale uude konteksti.

Kuni inimene on ilma intrapersonaalsete oskusteta on läbipõlemist kogetud kohast lahkumine ainus viis end oma harjumuslike mustrite lõksust eemale viia. Tööandjale on iga tegusa tippeksperdi kaotus selge kulu ja selle kuluga arvestas ka Deloitte kalkuleerides eelviidatud aastakulusid.

Kuigi seesmise rahu jaoks oleme me harjunud otsima välist rahu, saab seda leida ka töösaginas aga just selleks ongi vaja oma sisemaailma treenida!

Vali endale ja oma meeskonnale sobiv vaimse vormi e-koolitus

Uuri kohe lisa vaimse vormi treeningute kohta ja avasta kuidas seesmise rahu olemasolu avab sulle uusi uksi!

Stress and burnout reduction trainingProactive mental wellness trainingProductivity and mental wellness training
 

Iga e-koolituse toimivuse tagab siin:

1) Enesehinnangut mõõtvad kaks küsimustikku koos tagasisidega;
2) 5 video baasil e-treeningu sessiooni koos kontrollküsimustikega peale iga videot;
3) Isiklikke arenguplaane võimaldav töövihik (boonusena on selles ka grupitöö juhiseid);
4) Ülevaade andmine tööandjale, kes töötajatest on e-koolitusega alustanud ja selle lõpetanud koos võimalusega väljastada tunnistus;
5) Digitaalsed ja väljatrükitavate posterite kujul promomaterjalid koolituse tutvustuseks.

Kõik Wellness Orbit vaimse vormi e-koolitused loovad seesmist rahu, on lihtsas inglise keeles ja varustatud selgitava graafikaga. Need muudab tõhusaks koolitustes sisalduv võimalus teha kaasa juhendatud harjutusi ja luua isiklik arenguplaan töövihiku baasil.

Uuri lisa miks ka sinul tasub treenida oma vaimset vormi allolevast videost:
 

 

KOKKUVÕTE

Lõpetuseks, ülal viidatud Deloitte uuring tõestas ka, et ennetaval ja kogu meeskonna kaasaval vaimse vormi investeeringul on kümne kordne tasuvus.

Vaimne vorm on tasuv finantsinvesteering, nagu avas 2022. a "Äripäevas" meie tegevjuht Kaur Lass.

Vaimne vorm on baseeruv oma seesmise rahu avastamisele. Vaimse vormi treenimine on jõukohane igaühele. Kui seesmine rahu avastada, siis saab selle peale ülesehitada toimivad ja praktilised sisemaailma juhtimisoskused. Viimased omakorda toetavad seesmise rahu hoidmist.

Digikujul vaimse vormi koolitus võimaldab sinu enesejuhtimisoskuste investeeringud hoida madalad ja nii saame pakkuda iga koolitust hinnaga maksimaalselt 70€ töötaja kohta (lisandub käibemaks; mitme e-koolituse korraga tellimisel ja/või suurema meeskonna puhul saame pakkuda soodustusi).

Treeni enda ja oma meeskonna sisemaailm rahulikuks ja intrapersonaalsed oskused tõhusaks. Kirjuta meile ja teeme just sinu meeskonna eripäradega arvestades sulle parima pakkumise. Uuri lisa tööpäeviti telefonil 5657 3609.

 

Hea vaimne vorm annab seesmise rahu