Vaimse vormi koolitus aitab ennetada probleeme

Hea vaimne vorm ja töötajate produktiivsus käivad alati käsikäes. Seesmine rahu ja keskendumisoskus pingelises olukorras võimaldavad lahendada keerukaid probleeme.

Terav mõistus ja hea enesejuhtimise oskus määravad töötaja initsiatiivikuse ja tööviljakuse. Paraku neid häid omadusi ei saavuatata iseenesest, vaid need vajavad koolitamist ja süsteemset treenimist. 

Kuni vaimset vormi ei õpetata (nagu on seni olnud meie koolides ja ka enamuses töökohtades), seni ei oska inimesed kurnatuse ja väsimuse korral lahendada oma sisemaailmas kerkivaid probleeme. Need probleemid kuhjuvad ja loovad stressi, mida kogeb vähemal või rohkemal määral umbes 80% peaga tööd tegevaid töötajaid. Stress ja läbipõlemine on siin tõsisemate vaimse tervise probleemideni viiva allakäigukaskaadi lähtekohaks.
 

Stress on muutunud nii tavaliseks, et me sageli ei märka seda.
 

Tööstress kui vaimse tervise probleemide alge

Tööstressi ja töötajate kergema läbipõlemise tulemusel kaob keskendumisvõime ja tõhus iseseisev tegutsemine. Näiteks, Gallup uuringud näitavad, et enamus riikides ei kaasu kuni 80% töötajad aktiivselt töösse (inglise keeles: are not engaged). Samas, 80% töötajaid kogeb ka tööstressi.

Inimene, kes on stressis, läbipõlenud, ärevushäiretes või depressioonis ei saagi olla sama tõhus kui vaimselt vormis olev töötaja.

Ärevus, muretsemine ja stress on need väiksed probleemide alged, mis hiljem viivad läbipõlemiseni ning lõpuks mõjuvad laastavalt nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.

Kuula lisa probleemi suurusest ja vaimse vormi treenimisest.
 


Süsteemne vaimse tervise probleemide ennetus on kasulik

Eestis on töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustanud kõiki tööandjaid alates 01.01.2019 võtma kasutusele abinõud tervisekahjustuse, sh vaimse tervise häirete ja psühholoogiliste probleemide ennetamiseks. Nõuet eiravat tööandjat võib riik trahvida kuni 32 000 euroga. Seega vaimse tervise treenimisel on ka teine aspekt, tööandja kohustus ennetada probleeme.

Meie arvates on aga see kohustus vähem oluline kui fakt, et iga vaimsesse vormi investeeritud euro võib anda tagasi suisa kümne kordse kasu (vt vaimse vormi kulusid ja investeeringu tasuvust kajastavaid slaide siin).

Mida iga tööandjal on kasulik endale teadvustada on lihtne tõde: Kõik tööalased vaimse tervise probleemid on ennetatavad.

Vaimse vormi tagamiseks on parimaks lahenduseks igale koolitatavale kohest tagasisidet andev vaimse tervise e-koolitus. Just siit lehelt leiadki maailma tipptasemel vaimse tervise treeningute pakkumise.

Investeering vaimse vormi koolitusse aitab sul tagada enda meeskonna hea vaimse vormi ja tegutsemise tõhususe.

 

Vali oma meeskonnale parim vaimse vormi koolitus

Kliki ja leia oma meeskonnale parim vaimse tervise treening, mis võimaldab luua stabiilse vaimsel vormil baseeruva edu vundamendi.

Stress and burnout reduction trainingProactive mental wellness trainingProductivity and mental wellness training
 
Leia enda meeskonnale sobiv vaimse vormi treening 

 

Mis muudab vaimse tervise koolitused tõhusaks?

Iga Wellness Orbit vaimse vormi e-koolituse osad on: 

1) Koolituse alguses ja lõpus läbitavad kohese tagasisidega enesehinnanguküsimustikud (2 küsimustikku iga koolituse koosseisus);
2) Vaimse vormi videotreeningud koos videol baseeruvate küsimustikega (5 videot ja küsimustikku);
3) Allalaaditav arengut toetav ja isiklikke vaimse vormi hoidmise töövihik, mille koosseisus on ka grupitöö juhiseid;
4) Jooksev ülevaade tööandjale koolitusega alustanud ja selle lõpetanud töötajatest koos võimalusega väljastada vaimse tervise treeningu läbimise kohta tunnistus;
5) Koolituse tutvustusmaterjalid (nt trükitavad posterid infotahvlile või stendile ja bännerid intraneti jaoks).

Me võimaldame sul Wellness Orbit vaimse tervise treeningute kvaliteedi, sisu ja küsimustikega tutvuda enne tellimuse esitamist.

Palun loo omale alloleval lingil demokonto ja proovi vaimse vormi koolitust! Selle käigus saad ära mõõta ka lihtsa küsimustiku abil oma stressi taseme.

NB! Stressitesti tagasiside on konfidentsiaalne ja ei ole nähtav kellelegi peale sinu.

Vaimse tervise online koolitus


Kõik Wellness Orbit vaimse vormi e-treeningud siinses vaimse vormi treeningsaalis on lihtsas inglise keeles. Kõik vaimse vormi koolitusvideod on varustatud selgitava graafikaga, mis võimaldab ka keerukast teemast hõlpsalt aru saada. Siinsed vaimse vormi koolitused muudab tõhusaks iga töötaja võimalus läbida harjutusi koos juhendajaga just talle sobivas tempos ja seejärel testida oma parenenud intrapersonaalseid oskuseid.

Tagame sulle parima hinnaga vaimse vormi koolituse

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja probleeme ennetavat vaimse tervise koolitust parima hinnaga. Anname sulle parima hinna garantii. 

Juhul kui sa avastad lähima kuu jooksul pärast meilt koolituse tellimist oma meeskonnale mujalt odavama 6-8 tunnises mahuga professionaalsel tasemel psühhiaatri poolt läbi viidud vaimse tervise individuaalkoolituse, siis me maksame sulle leitud koolituse hinna ja meie koolituse hinnavahe tagasi. Lihtsalt teavita meid leitud koolitusest ja kui see on võrreldav professionaalsel tasemel koolitus, siis esitame sulle kreeditarve ja tagastame raha.

Kombineeri erinevaid vaimse vormi treeninguid just sulle sobiva viisil

Kõiki Wellness Orbit vaimse tervise koolitused on omavahel kombineeritavad just sinu meeskonnale sobival viisil.

Koolitusperioodi võib ka standartpakkumises olevast 3 kuust ühe treeningu kohta pikendada. 

Kirjuta meile ja teeme just sinu meeskonna eripäradega arvestades sulle parima pakkumise. Kui eelistad kirjutamisele, kõne, siis helista tööpäeviti meile telefonil 5657 3609.

Kokkuvõte, vaimse tervise probleemide ennetus on tasuv!

Nagu ütles 2021 aasta alguses Jonny Jacobs, Suurbritannia Starbucks haru finantsdirektor "Üheksakordne tasuvus on see mida võime näha panustades vaimse tervise teemadesse, finantsjuhina ei näe ma sellist tootlikust väga tihti".

2022. aasta märtsis hindas aga Deloitte investeeringu tasuvuse vahemikku 9,7 kuni 10,8 korda ühe investeeritud rahaühiku kohta.

Selleks, et vaimsesse vormi investeerimine muutuks ka sulle kasumlikuks, tee sellega algust kohe. Ära oota, sest muidu jäädki enda teadmata kulutama vaimse tervise probleemide ja presentismi tõttu iga aasta iga töötaja kohta 1150 kuni 4120 € nagu hindas Deloitte aastal 2022. 
 

Hea vaimne vorm annab seesmise rahu