Vaimse tervise probleemide ennetus tööl

Kas tööalased vaimse tervise probleemid on ennetatavad? Millest ennetuse keskse lähenemise puhul alustada?

See lehekülg on loodud selleks, et muuta seni domineerinud reaktiive, ehk vaimse tervise probleemidega tagantjärgi tegelev lähenemine ümber ennetuse ehk vaimse vormi keskseks. Meie eesmärk on aidata sul ja kõigil sinu meeskonna liikmetel ennetada vaimse tervise probleeme ja tegutseda teadlikumalt ning tõhusamalt. 

Milles seisnevad vaimse tervise probleemide varajase ennetamise võlud?
 

Vaimse tervise probleemide ennetus tööl on proaktiivne tegevus millel on järgmised kasud:

  • HAIGUSLEHTEDE ARVU JA PRESENTISMI VÄHENEMINE – täna väljastatakse Eestis 1/3 haiguslehtedest vaimse tervise probleemidega. Kui viia fookus vaimne vormi treenimisele, siis see võimaldab ennetada nii haigestumisi kui ka töölt puudumisi ja tööl nö keha tegemist ehk presentismi;
  • TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE NÕUETE SISULINE TÄITMINE – Alates 01.01.2019 peab iga tööandja kaardistama töökeskkonnas esineda võivad psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tagama töötajate vaimse tervise probleemide ennetamine;
  • STRESSI JA LÄBIPÕLEMISEGA SEOTUD RISKIDE MAANDAMINE – läbipõlemise ennetuse lähtekohaks on (töö)stressi leevendamine. Läbipõlemise ennetus on oluline, sest 68%-92% inimesi, kes jõuavad läbipõlemise viimasesse faasi sattuvad selle tulemusel depressiooni küüsi. Stress võib põhjustada ka ärevushäireid jm vaimse ning füüsilise tervise probleeme;
  • PARANEVAD TÖÖTULEMUSED – kui fookus viiakse vaimse vormi treenimisele ja hea vaimse tervise säilitamisele, siis parenevad nii töötamise tulemuslikkus kui ka tõhusus. Vaimse vormi tulemuseks ei ole ainult probleemide ennetamine, vaid ka suurem isiklik initsiatiiv, parem loomingulisus ja taiplikus ning seeläbi kasvav töövõimekus.

 

Miks vaimse tervise probleemide ennetamine on tööandja kohustus?

Alates 01.01.2019 sai Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus täienduse, milles sätestati tööandjalt nõutav vaimse tervise ennetuskeskne lähenemine. Füüsiliste riskide hindamise kõrval toodi seadusesse ka psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamise ja tööga seotud vaimse tervise probleemide ennetuse kohustus. Abinõud tervisekahjustuse ennetuse osas laienevad nüüd selgelt ka vaimse tervise probleemidele. Seaduse tõhusaks rakendamiseks on sätestatud ka trahv, riik võib seaduse nõudeid eiravat tööandjat trahvida kuni 32 000 euroga. 

Seaduses määratleb psühhosotsiaalse ohutegurina õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastava töö nõudmine, pikaajaline üksinda töötamine ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid.

Nii tööga seoses esineda võivad psühhosotsiaalsed ohutegurid kui ka pingeline töö viivad töötajad ja ka ettevõtjad oma sisemaailma juhtimiskoskuste puudumisel stressi, läbipõlemise ja ärevuse kogemiseni. Neist kolmest saavad alguse aga mitmed vaimse ja füüsilise tervise probleemid. Nt ärevushäired ja depressioon aga ka paljud südamehaigused on käivitatud just pika-ajalise stressi kogemisest olukorras, kus inimestel puuduvad oma sisemaailma juhtimiseks vajalikud elementaarsed intrapersonaalsed oskused. 
 

Hea vaimne tervis = vaimne heaolu + vaimne vorm

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib tervist kui täieliku heaolu seisundit ja seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Tervis on seega palju enam, kui vaid haiguste puudumine. 

Seni maailmas domineerinud lähenemine vaimsele tervisele tervisehäirete ehk haiguste kaudu on meid viinud globaalse vaimse tervise kriisini, mida on nüüd võimendanud riigi lukku panekud ülemaailmse pandeemia mõjul.

Vaimse tervise teema peaks olema aktuaalne igaühele koguaeg, ehk enne kui vaimse tervise probleemid on juba elu ja tööd häirivad. Senine reaktiive ehk tagajärgede keskne lähenemine vaimsele tervisele ei ole olnud jätkusuutlik ja selle üheks tulemuseks on vaimse tervise haiguste pandeemia. Seega, on aeg muuta ära üldlevinud arusaam, et sa oled vaimselt terve siis, kui sul pole läbipõlemist, ärevushäiret, depressiooni või muid psüühilise distressi seisundeid.

Hea vaimne tervis tähendab seda, et tunned ennast vaimselt hästi ja tegutsed tõhusalt. Vaimne vorm tähendab aga seda, et oled taiplik, loominguline, tõhus ja koged seejuures ka vaimset heaolu.

Vaimne vorm on seega väga palju enam kui erinevate probleemide ja häirete puudumine! Vaimne vorm on peaga töötamise vundament ja tervisliku elu lähtekoht.

Vaimse vormi omamise tulemuseks on vaimne heaolu.
 

KUIDAS ALUSTADA VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE ENNETAMIST?

Algatuseks võta hetk ja kuula allolevat Tervisejutud podcasti, kuhu Kadri Tasa kutsus vaimse vormi teemat avama meie tegevjuhi Kaur Lassi
 


Loodame, et see Tervisetrend podcast episood avas vaimse tervise teemat sinu jaoks uue nurga alt. Kui see meeldis, siis palun jaga seda saadet edasi. Kui sa teed seda sotsiaalmeedias, siis palun lisa hashtag/teemaviide: #VaimneVorm.

Vaimse tervise probleemide ennetuse võti on selgelt vaimse vormi treenimisel.

Nagu saatest aru saada võisid, siis sellega tuleb sinu ja su meeskonna huvides alustada enne, kui stress on muutunud krooniliseks, ärevus elu häirivaks ärevushäireks või jõutakse läbipõlemise viimastesse faasidesse. Kui juba sinna jõutakse, siis vajatakse psühholoogi või psühhiaatri abi, ja mida varem, seda parem.

Sinu ja su kolleegide jaoks on oluline teada, et kõiki tööalaseid vaimse tervise probleeme saab ennetada. Kliki ja loe lisa, kuidas:

 
Mis on vaimne vorm? Kas sellesse investeerimine on kasulik? 


TASUTA VEEBILOENG TÖÖKESKKONNA VAIMSE VORMI JA TEADLIKKUSE SEOSTEST

Kui soovid lisainfot, siis palun vaata seda tasuta loengut, mis avab vaimse vormi teemat. Alloleval Teadliku Ettevõtluse Konverentsi ettekande jooksul avab tunnustatud psühhiaater ja vaimse vormi ekspert Dr. Helena Lass, vaimse tervise ja teadlikkuse kasutamise seoste teemat põhjalikumalt.
 


Varajane ennetus on selgelt ja tõendatult kasumlik ja aitab kaasa tõhusale töö tegemisele, keskendumisele ja produktiivsuse kasvule.

Kuidas täpsemalt? Uuri tasuta lisa allolevalt lingilt:

 

Ära lahku teemat edasi uurimata, sest tasuta boonusena leiad ülal olevalt lingilt veel:

  1. ühe vaimse vormi podcasti;
  2. ühe eesti keelse vaimse tervise teemalise konverentsiettekande video;
  3. vaimse tervise statistikat ja vaimsesse vormi investeerimise kasumlikkuse fakte üksikasjalikult avavad slaidid;
  4. ülevaate tõhusatest vaimse tervise koolitustest.

Kokkuvõte – vaimse tervise probleemide ennetus nõuab süsteemset lähenemist

Kõik tööalased vaimse tervise probleemid on ennetatavad läbi intrapersonaalsete oskuste õigeaegse omandamise. Oleme selle sinu jaoks teinud lihtsaks ja süsteemseks. Kuna me hoolime sinust, siis oleme proovinud teha võimalikult palju infot tasuta kätte saadavaks, et sina ja su meeskond saaks end ise harida ja ennetuse kasumlikkust mõista.

Vaimne vorm = Sinu edu valem

Kui soovid seda edu valemit rakendada aga omad küsimusi, siis helista tööpäeviti telefonil 5657 3609 ja me aitame leida sinu meeskonnale sobiva lahenduse.


Vaimse vormi treenimine on rahustav ja keskendumist soosiv